door Deken F. van Meerbergen op zondag 26 juni 2011 om 18:39
op 19 mei schreef ik op mijn blog "van binnen uit" een artikel waarin ik een pleidooi hield om een initiatief te nemen voor de zaligverklaring van Kardinaal Cardijn...Niemand schonk er klaarblijkelijk aandacht aan. Nu werd het opgevist door Rorate kerknet. En zie : ik wordt opgebeld door Radio 2, door kranten, oud-kajotters. Ach ik maak me niet veel illusies....Maar dat men hem zou herwaarderen..Cardijn had zo veel liefde voor zijn jonge arbeiders en voor zijn kerk. Het was steeds een zending van Christus...wie zijn geschriften leest, zijn toespraken beluistert hoort steeds hetzelfde refrein : wij zijn kinderen van God. Vrije kinderen van God. Hoe inspirerend was hij. Hoe heeft hij , zonder facebook, zonder internet of gsm heeft hij met zijn beweging honderdduizenden begeestert...Hij heeft in mij de roeping tot het priesterschap wakker gemaakt, stem gegeven..Hoe komt het dat er tot op vandaag geen stappen gezet zijn voor zijn zaligverklaring? Als hij een Italiaan was geweest was dit ongetwijfeld gebeurd.
Sommigen zullen meewarig het hoofd schudden. Waarom zouden we dat nog doen?
Omdat Cardijn een echte verkondiger van het geloof is geweest. Omdat hij zijn inzet voor rechtvaardigheid en respect altijd heeft verbonden met de wortels van ons geloof. En omdat hij de jonge arbeiders wilde kracht geven vanuit de Sacramenten, de bijbel en ons Credo.
Een deken van Diest is veel te klein en te gewoon om dit op gang te krijgen...Maar daar moeten toch mensen, binnen de Kerk en binnen de beweging van gelovige mensen in dit land, bereid zijn en in staat om op zijn minst de mogelijkheden te onderzoeken. Ik ben niet goed op de hoogte hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Maar we moeten de figuur van Jozef Kardinaal Cardijn herontdekken. Zijn boodschap was er één van een profeet van Christus.
De kans is bijzonder groot dat er nooit een Zalige Cardijn komt. Maar wat mij betreft: hij heeft mij naar God een weg getoond. Zeker weten. En ik weet : voor velen heeft hij dat gedaan.
Onze hulpbisschop, Mgr. Leon Lemmens  draagt als bisschop een borstkruis dat van Cardijn komt., dat hij nog gedragen heeft. Ik vind dat geweldig..Het was deze nieuwe bisschop die mij de suggestieve vraag stelde  hoe het kwam dat er voor Cardijns zaligverklaring nog geen stappen waren gezet..De vraag was zo suggestief dat ze mij niet meer los laat. En dat ik ze aan u stel.