zondag 1 mei 2011

VAN EEN PRINS EN EEN PAUS

Was u ook een van de twee miljard die vrijdag met verslaafde ogen keek naar het huwelijk van William en Kate?  Onze openbare zender heeft er anders euim tijd aan besteed. Nu, ik wens het jonge paar alle zegen en alle geluk toe. Zoals ik het ook doe aan Bram en Mieke die ik op dezelfde dag mocht zegenen in Gods naam. In alle bescheidenheid : mooi en feestelijk. Ze straalden. Een bewijs dat geluk van binnen zit. Je knippert wel met de ogen als je hoort dat de trouwpartij in Londen ongeveer 750.000.000 euro kostte. Ik heb twee keer moeten narekenen vooraleer ik mij het bedrag kon realiseren. Dus : dertig miljard. En nu jij.
Ik zei dus dat de openbare zender ons niets heeft onthouden.
Vandaag werd in Rome een ander feest gehouden. De zaligverklaring van Paus Johannes Päulus de tweede. De Grote zoals hij zal genoemd worden in de verering. Terwijl in heel Europa, en ver daarbuiten, de plechtigheid rechtsttreeks werd uitgezonden om tientallen televisiezenders kon dit niet op onze VRT. Meer nog : er was in dit land zelfs gemor op de politieke banken omdat de eerst minister van lopende zaken het koningspaar vergezelde om in Rome de viering bij te wonen. Vrijzinnige verenigingen gingen ook al op hun achterste poten staan...En een of andere vereniging van slachtoffers van kindermisbruik linkte het één aan het andere. Met alle respect en mijn oprecht meevoelen voor al dat leed dat geleden is : dit versta ik niet...Deze zalige paus heeft altijd de kant van het leven gekozen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten